Een eerste stap om studenten les te geven in innerlijke betrokkenheid bij een waardeconflict: Het ontwerpen van affectieve leerervaringen

De meeste professionals zullen op hun werk wel eens te maken krijgen met een waardeconflict, vaak door een andere visie op regels en richtlijnen. ‘We kunnen onze studenten, de professionals van morgen, beter leren omgaan met deze waardeconflicten als we ook persoonlijke gevoelens centraal gaan stellen in onderwijs’, stelt onderwijswetenschapper Pamela den Heijer. Zij onderzocht hoe docenten hun studenten hierin kunnen ondersteunen. Woensdag 29 november verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam.

Ebook: pamela_den_heijer (globalacademicpress.com)

Hardcopy: A first step in teaching students to cope with inward involvement in a value conflict:… | bol