Podcast NIVOZ: Meer affectieve leerervaringen kan de praktische wijsheid van de studenten versterken

HBO-studenten leren denken over conflicterende waarden, maar Pamela den Heijer (Rotterdam University of Applied Sciences) miste aandacht voor gevoelens en emoties die daarbij meespelen. Ze promoveerde op dit onderwerp en stelt dat meer affectieve leerervaringen de praktische wijsheid van de studenten kan versterken. In deze podcastaflevering vertelt ze over haar promotieonderzoek en geeft ze voorbeelden van hoe affectieve leerervaringen eruit kunnen zien.

#96 Pamela den Heijer pleit voor affectieve leerervaringen in het HBO – Nivoz Podcast | Podcast on Spotify